Przez dekady asystentka była nie tylko nieocenioną pomocą dla wszelkiej maści managerów i dyrektorów, ale też symbolem prestiżu, nobilitacją, sygnałem że ów człowiek jest tak zajęty, że musi się rozdwoić, żeby ogarnąć wszystkie swoje sprawy.